Czasopisma

Lista czasopism prenumerowanych w 2018 dostępnych w bibliotece V LO:

Arteon, Business English Magazine, Delta, Forbes, Gazeta Wyborcza, Książki, Przekrój, Psychologia, Wysokie Obcasy Extra, Polityka,

Biologia w szkole, Chemia w szkole, Dyrektor Szkoły, Polonistyka

 

Lista czasopism otrzymywanych przez szkołę nieodpłatnie:

Begegnung, Biuletyn IPN, Historia Do Rzeczy, Pismo PG