Biblioteka dziś

 

imgp1433

 

Biblioteka szkolna od ponad 40 lat mieści się w dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach na parterze budynku szkolnego. W sali nr 1 znajduje się księgozbiór liczący obecnie 14 i pół tysiąca woluminów i powoli odświeżany oraz wzbogacany o nowe pozycje wydawnicze w porozumieniu z uczniami oraz nauczycielami szkoły. Sala nr 2 jest mini centrum multimedialnym pełniącym jednocześnie funkcję czytelni oraz stanowiącym okazjonalne miejsce spotkań Szkolnej Telewizji, redakcji Szkolnej Gazetki, nauczycielskich zespołów przedmiotowych i zadaniowych, zebrań Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Każdego roku wspólnie decydujemy, jakie czasopisma będą prenumerowane. Omawiamy też szkolne i pozaszkolne projekty, w których chcemy wziąć udział lub je zainicjować.

Przyszłość czytelni – nasze marzenia

Wyposażenie czytelni, choć dość nowe, wciąż wymaga uzupełnienia. Na potrzeby edukacyjne wystarczą 4 stanowiska komputerowe, pozostałą przestrzeń chcielibyśmy przeznaczyć na regały nowości z wypoczynkowym kącikiem czytelnika oraz galerią prac uczniowskich eksponowanych nad nimi. To nasze marzenie, mamy nadzieję, że jeden z kolejnych szkolnych budżetów pozwoli je zrealizować.

Piątkowicz między regałami

Wypożyczenia odbywają się komputerowo za pomocą programu MOL. Czytelnicy mają możliwość ustalenia indywidualnie limitu oraz terminu wypożyczeń, oraz skorzystania z księgozbioru w okresie ferii zimowych i letnich. Dostępność woluminu można sprawdzić w każdej chwili za pomocą katalogu on-line. Zapraszamy też Piątkowiczów między regały, aby nie tylko z pomocą bibliotekarza, ale również samodzielnie eksplorowali zawartość regałów.

Akcje, projekty, zajęcia dodatkowe

Biblioteka bierze udział w wielu projektach, włącza się w życie szkoły, realizuje programy nauczania poszczególnych przedmiotów w wybranym zakresie zgodnie z bieżącymi potrzebami nauczycieli i uczniów.

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz