Godziny otwarcia

Do biblioteki i czytelni V LO zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:00

Uwaga:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego regulamin czytelni i biblioteki przybrały na czas do odwołania nieco zmienioną formę – mamy nadzieję, że nie utrudni mocno korzystania z lubianych pomieszczeń, ale pozwoli widywać Was niezmiennie w dobrym zdrowiu.

Regulamin korzystania z biblioteki od 1 września 2020 r. na czas zagrożenia epidemicznego:

  1. Osoba wchodząca do czytelni/biblioteki zobowiązana jest po wejściu zdezynfekować ręce.
  2. Zamówienia biblioteczne realizuje nauczyciel-bibliotekarz.
  3. Sala nr 3 (część biblioteczna) z regałami na książki pozostaje bez wolnego dostępu dla uczniów do odwołania zagrożenia epidemicznego).
  4. W czytelni oprócz bibliotekarza, może jednocześnie przebywać nie więcej niż 10 osób. Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do zachowywania dystansu społecznego oraz zakładania maseczek, gdy odległość między osobami będzie mniejsza niż obowiązkowy dystans społeczny.
  5. Zbiory biblioteczne po oddaniu przez czytelnika przechodzą 72 godzinną kwarantannę zanim wrócą do czytelniczego obiegu.
  6. Przed skorzystaniem z księgozbioru podręcznego oraz czasopism, stanowiących wspólną pomoc dydaktyczną, należy każdorazowo dezynfekować dłonie.
  7. Zwroty biblioteczne: Czytelnik, chcąc dokonać zwrotu zbiorów bibliotecznych, podchodzi do lady bibliotecznej, odczytuje bibliotekarzowi numer inwentarzowy zbioru (znajduje się on przy stronie tytułowej przy okrągłej pieczęci biblioteki), następnie odkłada książki do kartonu opisanego dniem tygodnia. W przypadku czasopisma lub filmu wystarczy podać tytuł zwracanego zbioru.
  8. Wypożyczenia biblioteczne: Zbiory biblioteki V LO do odwołania można przeszukiwać wyłącznie w sieci   Zamówień innych niż lektury z podstawy programowej dokonujemy wyłącznie internetowo. System internetowej rezerwacji książek będzie dostępny od 7 września 2020 roku.

 

_IGP9337

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz