Z dawnych lat

SG104560

[fruitful_sep]

4 maja 1945 roku powołano do istnienia V Liceum w Gdańsku-Oliwie. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 7 maja 1945r.

Pierwsze książki dla nieistniejącej jeszcze biblioteki szkolnej przekazał w darze pan Marian Pelczar, w owym czasie kierownik Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku. Wkrótce, dzięki funduszom pozyskanym z Kuratorium Oświaty na organizację pracy szkoły zakupiono po jednej książce z każdego przedmiotu dla każdej klasy. Cennym darem były też książki i przedwojenne podręczniki napływające od mieszkańców Oliwy.
Porządkowaniem darów i organizacją biblioteki szkolnej zajęła się nauczycielka matematyki, prof. Halina Imborowa.
Pierwsza księga inwentarzowa księgozbioru rozpoczyna się datą 4 marca 1946r.
W grudniu 1947r. księgozbiór liczył już 609 pozycji. W przeważającej części była to literatura polska, w tym pojedyncze egzemplarze z zakresu lektur obowiązkowych. Odnotowano też pierwsze pozycje z działów historii literatury, historii Polski, geografii i fizyki.

Jedna z najstarszych książek w szkolnym księgozbiorze pochodzi z 1852 roku. Są to Dzieła Seweryna Goszczyńskiego t. 1. wydane we Wrocławiu nakładem Zygmunta Schlettera (w księdze inwentarzowej księgozbioru nr 102).

[fruitful_sep]

Najstarsza zachowana książka z księgozbioru biblioteki VLO o numerze inw. 102
« z 9 »
 [fruitful_sep]
W latach 40-tych księgozbiór biblioteki szkolnej powiększał się rocznie średnio o 600 egzemplarzy, z czego ponad 50% stanowiły książki pochodzące z darów. W 1950 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru wpisano kolejne 1296 książek.
Biblioteką zajmowała się pani Zofia Hołubowicz, w VLO prowadząca również zajęcia z propedeutyki filozofii, a później wychowania obywatelskiego. W bibliotece pracowała także polonistka prof. Melania Przesmycka. Popularnością w tych czasach cieszyły się imprezy propagujące czytelnictwo wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W szkole organizowano apele poświęcone książce. Corocznie z okazji „Dni Oświaty Książki i Prasy” odbywały się spotkania z pisarzami, przygotowywano konkursy i wystawki nowości wydawniczych.
 [fruitful_sep]
Najstarsze książki w bibliotece V LO
« z 14 »

[fruitful_sep]

W latach 60-tych księgozbiór liczył już ponad 8 tysięcy egzemplarzy.

W 1968r. nastąpiła zmiana na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Panią Zofię Hołubowicz, która odeszła na zasłużoną emeryturę, zastąpiła polonistka z wykształcenia, i jak się z czasem okazało, bibliotekarka z powołania – Krystyna Mamprejew. Dbała o bibliotekę „Piątki” przez 35 lat (w czasie urlopu macierzyńskiego i zdrowotnego zastępowana przez nauczycielkę łaciny Martę Kamińską). Od 2002 roku Krystyna Mamprejew jest już na emeryturze, trochę wymuszonej przez zmiany w organizacji pracy szkoły, a dokładniej przez redukcję etatów w bibliotece.
Na przełomie lat 70/80 pracowały tu trzy bibliotekarki, w tym Krystyna Mamprejew i Łucja Jacoń (od 1977 roku) w pełnym wymiarze godzin i Barbara Jastrzębska – na stałe związana z IX LO w Gdańsku – w „Piątce” przez wiele lat zatrudniona na 1/2 etatu. Od 1975 do 1977 roku w bibliotece VLO pracowała też polonistka Krystyna Ignatowicz.
Na początku lat 90-tych obsadę biblioteki szkolnej zredukowano do 2 etatów, a od roku 2002/2003 jest tylko 1,5 etatu. Przy czym należy dodać, że liczba uczniów wcale tak radykalnie nie zmalała. Księgozbiór natomiast powiększył się znacznie, przekraczając liczbę 20 tys. egzemplarzy. W tym właśnie okresie (2001-2003) księgozbiorem zajmowała się również Lilianna Antonik – pracująca w VLO także jako polonistka.W 1975 roku w wyniku połączenia szkół, księgozbiorów i etatów bibliotecznych VLO i IVLO dla Pracujących w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku-Oliwie młodzież miała wyjątkowo ułatwiony dostęp do szkolnego księgozbioru. W dniach wypożyczeń biblioteka była nieprzerwanie czynna od godz. 8:00 do 20:00. Gdy w 1984 roku zespół rozwiązano, „Piątka” zyskała w spadku ponad 4 tys. książek.
Wcześniej, w latach 60-tych w gmachu szkoły mieściły się Mors (Morska Obsługa Radiowa Statków) oraz Szkoła Gastronomiczna, które kończąc swą działalność przekazały „Piątce” posiadane woluminy.
W trudnych (wydawniczo i rynkowo) latach 80-tych, gdy wartościowe książki trzeba było zdobywać „spod lady” – szkolny księgozbiór powiększał się średnio o 1000 nowych pozycji rocznie.
W ciągu kilkudziesięciu lat swojego istnienia zbiory przeżyły kilka przeprowadzek. Najpierw przebyły drogę z II piętra na parter do sali nr 10 o powierzchni 35,6 m2. W latach 70-tych wzrastające potrzeby czytelnicze sprowadziły książki do połączonych sal nr 1 i nr 2, o łącznej powierzchni 71,2 m2. Trudno pomieścić księgozbiór na przepełnionych półkach ciasno ustawionych regałów, pomiędzy którymi trudno jest przecisnąć się sięgającym po nie bibliotekarzom oraz innym czytelnikom. Niestety ze względu na ograniczoną ilość sal w szkolnym budynku nie ma możliwości zmiany pomieszczeń bibliotecznych na większe.
[fruitful_sep]
SG104498