Otrzymaliśmy wsparcie w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że wniosek napisany przez bibliotekę V LO i złożony przez dyrekcję naszej szkołę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 został rozpatrzony pozytywnie i w ramach wsparcia promocji czytelnictwa otrzymaliśmy 15 000 zł (z czego 12 000 zł – stanowi rządowe wsparcie,  3 000 zł – wkład własny Miasta Gdańska). Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej, a także promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Do końca roku kalendarzowego planujemy zakupić po konsultacji z nauczycielami, uczniami, Samorządem Szkolnym oraz Radą Rodziców: dwa czytniki e-booków, nowości wydawnicze w wersji elektronicznej, książki elektroniczne lub papierowe stanowiące lektury Maratonu Czytelniczego „Na Literackim Szlaku”, nagrody książkowe dla uczestników organizowanego przez naszą szkołę promującego czytelnictwo wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego „Możemy porozmawiać… o ciekawym spotkaniu”, a także przeznaczyć część budżetu na książki tematyczne rozwijające zainteresowania naszych uczniów.

W ramach realizacji NPRCz 2.0 do końca roku szkolnego 2022/2023 będą odbywać się różnorodne projekty literackie, spotkania, zostaną przeprowadzone wywiady i rozmowy z ciekawymi ludźmi z dziedziny kultury i sztuki – każde poprzedzone ogłoszeniem w szkole, na stronie szkoły oraz w naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się z dofinansowania i liczymy na Wasz liczny udział w projektach.

Dorota Bandzmer

http://biblioteka.vlo.gda.pl/wp-content/uploads/2016/01/IMG2401-e1452627292338.jpg